Internet Computer roadmap 2022 vừa được công bố với tham vọng lớn khi triển khai kết hợp với BitcoinEthereum là mục tiêu chủ đạo. Chi tiết hãy cùng Coin86 tìm hiểu sau đây.

Internet Computer roadmap 2022

Thông tin Internet Computer Roadmap 2022

Trở lại tháng 12, Dfinity đã cho phép các hợp đồng thông minh, được gọi là “Canisters” trong hệ sinh thái ICP để giữ số dư token ICP cho nền tảng. ICP hiện hỗ trợ 10.000 giao dịch mỗi giây (Tps).

Thông tin Internet Computer Roadmap 2022

Nhìn chung, roadmap 2022 sẽ xoay quanh việc đảm bảo rằng ICP trở thành một blockchain phổ quát có thể xây dựng dApp và mở rộng Web 3.0 vô hạn.

Lộ trình mới của ICP sẽ bao gồm 5 mốc thời gian chính được phân bổ như sau:

  • Giữa quý 1 năm 2022: Titanium
  • Cuối quý 1 năm 2022: Chromium
  • Quý 2 năm 2022: Carbon
  • Quý 3 năm 2022: Vanadium
  • Quý 4 năm 2022: Iridi

Giai đoạn Titanium

– Bật hợp đồng thông minh “Canisters” để kiểm soát ICP (đã triển khai như được đề cập ở trên).

– Cho phép tất cả các loại hợp đồng thông minh tương tác với sổ cái ICP để kiểm soát token ICP. Hiện tại, vì lý do bảo mật, chỉ các hợp đồng thông minh vùng chứa NNS và người dùng mới có thể tương tác với sổ cái ICP trên mạng con NNS.

– Hỗ trợ nhận dạng Internet mở rộng (đã triển khai).

– Tiếp tục mở rộng các thiết bị được hỗ trợ Internet cho nền tảng, bao gồm nhiều trình duyệt và thiết bị hơn.

Giai đoạn Chromium

– Tích hợp với Bitcoin, nâng cấp thuật toán ECDSA và nút ICOS.

– Gán các nút lại cho nhiều mạng con khác nhau, nổ sung nút phi tập trung, bật yêu cầu HTTP từ các vùng chứa.

– Tăng tốc giúp hiệu suất mạng lớn hơn: đồng bộ hóa trạng thái, nút xác thực và XNET.

– Mở dịch vụ quản trị mạng, mở quỹ cộng đồng và triển khai cơ chế bảo mật.

Giai đoạn Carbon

– Hỗ trợ đầy đủ máy ảo EVM, máy ảo AMDSEV, thuộc tính trong nhận dạng Internet, các nút API của bên thứ 3, chia nhỏ mạng con, Khả năng mở rộng XNet trên 50 mạng con.

– Thực hiện fork Canister, thúc đẩy DeFi toàn diện, giám sát các nút hoạt động và đưa ra chế độ thưởng phạt.

– Tương tác web thế hệ tiếp theo, bao gồm cung cấp một số dữ liệu nguyên bản, cơ chế ngăn chặn thư rác được đề xuất, cơ chế rút tiền đề xuất.

Giai đoạn Vanadium

– Tích hợp ETH1 (nay đã được đổi tên thành lớp thực thi).

– Đấu giá nhà cung cấp nút, giám sát mạng phi tập trung. Tự động phát hiện và giải quyết các sai lệch thống kê cho các bản sao chép và bảo mật E2E.

Giai đoạn Iridi

– Tích hợp đa chuỗi chẳng hạn như ETH2 (lớp đồng thuận), CA và DNS phi tập trung (bao gồm các miền tùy chỉnh).

– Nâng cấp mạng P2P thế hệ tiếp theo và sao lưu phi tập trung.

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Tin tức Coin.

Đọc thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *